Oppdatert informasjon om Braco og Covid-19


Hele Norge er for tiden inne i en meget alvorlig situasjon som vi tar på største alvor, og hensynet til folkehelsen,

og helsesituasjonen til våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte, har naturligvis den aller høyeste prioritet. 

Vi må alle ta et ansvar for å begrense spredning av Covid-19, og vi er klare for å ta del i den nasjonale dugnaden

som må til for å løse utfordringene vi står ovenfor.

Vi er takknemlig overfor alle våre kunder og samarbeidspartnere som gjør det samme i denne krevende tiden.

Vi følger naturligvis til enhver tid alle gjeldende råd fra FHI.

Braco AS har iverksatt interne rutiner i vår produksjon og administrasjon som samsvarer med FHI sine gjeldende råd,

samt nye interne rutiner for vask og desinfisering av spesielt utsatte områder, og vi vil sette opp antibakterielle stasjoner ved våre innganger.

Samtidig ber vi om at alle våre til enhver tid gjeldende rutiner for våre samarbeidspartnere og transportører blir fulgt.

I denne perioden vil alle utenom faste samarbeidspartnere og transportører få besøksforbud.  

Vi innfører også strengere interne rutiner vedrørende desinfisering av overleveringer fra vår produksjon.

Vi som leverandør til viktige beredskaps etater og vil gjøre vårt ytterste sammen med våre samarbeidspartnere for å opprettholde en så normal drift som mulig. 

  • Vårt mål er å opprettholde normal produksjon i den grad det er mulig
  • Levering av reservedeler og annet utstyr så fremt innenlands transport opprettholdes
  • Opprettholde normal logistikk mot våre leverandører fra utlandet, så fremt dette fortsatt er mulig.Her gjøres det hastetiltak for og eventuelt møte en enda mer kritisk situasjon vedrørende transport over grenser.

 

Vi følger situasjonen tett og er forberedt på og til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger, samtidig som vi har fokus på å

opprettholde leveranser så langt dette lar seg gjøre i denne krevende tiden.

 

Oppdatering 19. Mars 2020:

 

Covid-19 og Valutamarkedet:
På bakgrunn av den uforutsette og meget krevende situasjonen knyttet til Covid-19 og

de store svingningene i valutamarkedet, ser Braco seg tvunget til å løpende vurdere våre priser.

Vi vil ta direkte kontakt med de kunder som blir berørt av disse.

 

Leveringsevne:
Per i dag har vi en god leveringsevne, men dagens situasjon krever nå at vi har mye tettere dialog

med leverandører enn tidligere, og vi må samtidig sørge for hyppigere informasjonsutveksling

om endringer og forsinkelser til våre kunder.  På sikt tror vi at enkelte av våre leverandører

blir rammet av for eksempel midlertidig produksjonstans, og at det derfor vil bli forsinkelser på enkelte varer. 

Vi lover å holde deg som kunde løpende oppdatert på leveringsstatus på de ulike

varegruppene fremover, og vil oppdatere på Braco.no og vår Facebook side.