Kjøpsvilkår og personvern

Kjøpsbetingelser

 

 

Selger er Braco ASGamle Drammensvei 102, 3420 Lierskogenpost@braco.notlf 32 22 66 60

911 179 458, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris

Alle priser er eksklusive 25% merverdiavgift. Fraktkostnad kommer i tillegg. 

Rabatter gis de kunder som har inngått rammeavtale eller andre avtaler på forhånd.

Dette vises i etterkant på faktura.

** I en nå krevende tid med uforutsigbare energi- og råvarepriser, gjør vi oppmerksom på at veiledende priser på vår

nettside blir løpende oppdatert, slik at du får så riktig pris som mulig ifht. leveringstidspunktet.

 

Betaling

Betaling med faktura. Fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Levering

Varene vil bli levert av postnord eller bring. Kontaktperson/telefonnummer må oppgis ved bestilling.

 

Hasteordre

Hasteordre sendes fra oss senest påfølgende arbeidsdag, ekstra kostnad må beregnes.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kunde når han, eller deres representant, har fått varen.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Skade ved transport

Mottar du vare med skade må dette meldes fra til transportøren umiddelbart. Om skadet emballasje ta bilde. Meld og fra til oss.

 

Mangel ved varen - reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen(forsendelsen) må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

 

Personvern

Vi er opptatt av å beskytte og respektere din rett til personvern.  

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Braco samler inn og behandler personopplysninger. Den gjelder registrering på våre websider, samt aktiviteter knyttet til salg og markedsføring.

Formålet med personvernregler er å hjelpe deg til å se hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn samt hva vi gjør med dem og hvordan du kan få de tilbake. 

Braco, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandlingens formål
For å etablere et kundeforhold hos [Firma navn] trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke å kunne håndtere dialogen med deg som kunde, fakturering og oppfyllelsen av våre forpliktelser for levering av våre tjenester til deg. Vi vil behandle personopplysninger i henhold til det lovgivningen påbyr, og du som kunde samtykker til.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år.

Opplysningene som lagres inkluderer, men er ikke begrenset til:

Navn, brukernavn, e-post, passord, leveringsadresse, telefon-nummer, betalingsmetode, samt ordrehistorikk. Informasjonen er kun tilgjengelig for Braco, samt vår driftsleverandør. Informasjonen blir ikke delt med tredjeparter.

Spesifikk informasjon om kredittkort og personopplysninger behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til gjeldende retningslinjer for behandling, men ikke lagring av informasjonen. [Firma navn] har ikke innsyn eller tilgang til denne informasjonen.

Dine rettigheter
Via din Profil har du oversikt over de opplysningene som er registrert på deg i vår netthandelsløsning. I tillegg kan du bestille den informasjonen som er lagret om deg via din profil. Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte og ­nøyaktige. Hvis du oppdager feil oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Samtykkene finner du på din Profil.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Braco har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene i tråd med lovgivningen. Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom du ber om overføring av informasjon elektronisk, gis informasjonen i en vanlig elektronisk form (excel-format).

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger. Det forutsetter at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Levering
Vi samarbeider med 3. part for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

Informasjonskapsler (Cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil du kunne oppleve at noen av funksjonene på vår webside ikke fungerer.

Analyse
Braco samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på vår webside for analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. 

Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

Markedsføring
Både anonymiserte data og personopplysninger benyttes for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Aktivitetene her inkluderer markedsføring rundt våre produkter og tjenester. Typiske eksempel er utsendelse av nyhetsbrev og varsling om levering. Andre former for direkte markedsføring benyttes når dette er tillatt basert på ditt samtykke og gjeldende lovgivning.

Videre benytter vi dine personopplysninger til flere formål: - Administrativt Herunder fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging. Vi benytter også opplysningene for kundeservice og klagebehandling.

Personopplysninger til tredjepart
Braco AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Braco AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Braco AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

All informasjon knyttet til en brukerkonto, som ikke er lovpålagt lagret, slettes automatisk så snart en bruker avregistrerer sin konto. 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om personopplysninger og behandlingen av disse kan du kontakte oss på e-post: post@braco.no